BOB体育在哪下载

世邦颚式破裂性能加工多大的物料?

一、PEW颚式破裂机的入料尺寸

PEW250×1000DERULIAOCHICUNBUNENGDAYU220mm,PEW250×;1200DERULIAOCHICUNBUNENGDAYU220mm,PEW400×600DERULIAOCHICUNBUNENGDAYU350mm,PEW760DERULIAOCHICUNBUNENGDAYU640mm,PEW860DERULIAOCHICUNBUNENGDAYU720mm,PEW1100DERULIAOCHICUNBUNENGDAYU930mm;

二、PE颚式破裂机的入料尺寸

PE500×750DERULIAOCHICUNBUNENGDAYU425mm,PE600×900DERULIAOCHICUNBUNENGDAYU500mm,PE750×1060DERULIAOCHICUNBUNENGDAYU630mm,PE900×1200DERULIAOCHICUNBUNENGDAYU750mm,PE1000×1200DERULIAOCHICUNBUNENGDAYU850mm,PE1200×1500DERULIAOCHICUNBUNENGDAYU1020mm;

世邦颚式破裂机

三、C6X颚式破裂机的入料尺寸

C6X80DERULIAOCHICUNBUNENGDAYU420mm,C6X100DERULIAOCHICUNBUNENGDAYU630mm,C6X110DERULIAOCHICUNBUNENGDAYU720mm,C6X125DERULIAOCHICUNBUNENGDAYU800mm,C6X145DERULIAOCHICUNBUNENGDAYU920mm,C6X160DERULIAOCHICUNBUNENGDAYU1020mm,C6X200DERULIAOCHICUNBUNENGDAYU1200mm;电话猎取定制方案
商务在线